حسابداری مالیاتی

خدمات حسابداری ومالیاتی در نیشابور

خدمات حسابداری ومالیاتی در نیشابور

حسابداری مالیاتی

انجام امور حسابداری وخدمات مالیاتی به اشخاص حقوقی وحقیقی در نیشابور

۴ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

اطلاعیه در خصوص ارسال فهرست معاملات فصل بهار و تابستان سال 1395

اشخاص موضوع ماده (9) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) شامل : الف) کلیه اشخاص حقوقی ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (95) قانون محسوب می شوند ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می بایست نسبت به ارسال فهرست معاملات فصول بهار و تابستان سال 1395 طبق ساختار اطلاعاتی گذشته با در نظر گرفتن مهلت ارسال به ترتیب تا پایان تیرماه و مهرماه سال جاری و در چارچوب مقررات مالیاتی مربوط اقدام نمایند. مهلت مذکور تمدید نمی گردد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ تیر ۹۵ ، ۲۲:۰۶
مجتبی معینی زاده


مودیان محترم مالیاتی آیا می دانید؟

1-کلیه پرداختهای مالیات توسط سیستم بانکی صورت می پذیرد.

2-به هیچ عنوان مامورین مالیاتی جهت بازدید مستغلات به داخل منازل مراجعه نمی نمایند.

3-افرادی که تحت عنوان مامورین مالیاتی از شما درخواست وجه نقد می کنند کلاهبردار می باشند.

4-در صورت مواجهه با افراد مشکوک که به عنوان مامور مالیاتی به شما مراجعه می کنند ، به نزدیکترین اداره امور مالیاتی محل گزارش فرمائید.

5-داشتن شماره تلفنهای حراست و اداره امور مالیاتی مربوطه می تواند حامی شما در برخورد با افراد سودجو باشد. 


ضمن تشکر از همکاری شما مودیان محترم با ادارات امور مالیاتی ، شماره تلفن اداره حراست اداره کل امور مالیاتی استان خراسان رضوی به شماره 8542139-0511 آماده دریافت اخبار ، گزارشات ، پیشنهادات و انتقادات شمامودیان عزیزمی باشد. 


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۵ ، ۱۶:۵۷
مجتبی معینی زاده
مشاور مالیاتی

اولین قانون مالیاتهای مستقیم پس از انقلاب در سال 1366 به تصویب رسید و آخرین بار در تاریخ 1394/4/31 اصلاح شد. طبق ماده 1 این قانون هر شخص ایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران و نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید، مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. 

طبق ماده 95 این قانون صاحبان مشاغل (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را براساس آنها تنظیم کنند. 

طبق ماده 97 در صورتی که مودی از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی (مهلت قانونی برای صاحبان مشاغل طبق ماده 100 قانون آخر خرداد ماه و برای اشخاص حقوقی طبق ماده 110 چهارماه پس از اتمام سال مالیاتی می باشد) و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امورمالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات افتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. 

طبق تبصره 3 ماده 147 پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود. 

طبق ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل 2% مبلغ مورد معامله می شود. همچنین عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امورمالیاتی جریمه ای معادل 1% معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است، می باشد. 

طبق ماده 169 مکرر این قانون به منظور شفافیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات هویتی، مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امورمالیاتی ایجاد می شود. در همین راستا وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، که اطلاعات مورد نیاز پایگاه مذکور را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات فوق الذکر را در اختیار سازمان امورمالیاتی قراردهند. 

طبق ماده 192 همین قانون در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، چنانکه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه ای غیر قابل بخشش معادل 30% مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و 10% مالیات متعلق برای سایر مودیان می باشد. 

طبق ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شود و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات درجه شش محکوم می گردند:

تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن - اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن - عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امورمالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده - تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع - استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی.

طبق ماده 275 قانون : چنانکه مرتکب هر یک از جرایم مالیاتی شخص حقوقی باشد برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می شود:

ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی - ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری 

طبق ماده 276 قانون: مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون، مسوول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی آن و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع قضایی می باشند.

از این رو هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی نیاز به مشاوری پیدا می کند که با اشراف به مجموعه قوانین مالیاتی بتواند امورمالیاتی وی را تمشیت کند.

مشاور مالیاتی کسی است که علاوه بر اشراف به امور حسابداری عادی ، از اشرافی لازم به مجموعه قوانین مالیاتی خاصه قانون مالیاتهای مستقیم موارد (مالیات بر درآمد ، معافیتها ، هزینه های قابل قبول و استهلاک ، تشویقات و جرائم مالیاتی ، وظایف اشخاص ثالث ، آیین نامه تحریر دفاتر ، بخشنامه ها و آراء مهم مالیاتی) و همین گونه قانون مالیات برارزش افزوده ، و استانداردهای حسابداری برخوردار باشد تا بتواند به موقع و موثر به تکالیف مودیان بپردازد و مانع از بروز جرائم متعدد و سنگین مالیاتی شود و احیانا با بهره مندی از بخشودگی های مالیاتی به مجموعه کاری خود سود برساند.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۵ ، ۱۶:۵۳
مجتبی معینی زاده

تشکیل پرونده مالیاتی:

هر شخصیت حقوقی(شرکت) باید پس از تأسیس برای تشکیل پرونده  مالیاتی در واحد مالیاتی، اقدام کند. طبق مقررات مربوطه، شرکت تا 2 ماه پس از تأسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت حق التمبر (مالیات) سرمایه می باشد.  تشکیل پرونده مالیاتی به معنای آن است که شرکت به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید که چنین شرکتی تأسیس شده و طبق قانون دو در هزار سرمایه شرکت را پرداخت نماید در غیر اینصورت مشمول جریمه مالیاتی معادل دو برابر مبلغ اولیه خواهید شد. بعبارت دیگر در صورت عدم تشکیل پرونده و پرداخت حق التمبر دارایی ظرف دو ماه ، به جای 2 در هزار ، معادل 6 در هزار سرمایه ثبت شده باید پرداخت نمایید.

لازم به ذکر است به تازگی و بر اساس طرح جامع مالیاتی،  اداره کل مالیات بر درآمد (عملکرد) پس از تکمیل و تشکیل پرونده، جهت ارائه مفاصا حساب مالیاتی، از اداره کل مالیات بر ارزش افزوده نیز استعلام می کند. لذا در اداره کل مالیات بر ارزش افزوده نیز می باید برای تشکیل پرونده  اقدام نمایید که فرایند آن کاملا متفاوت با مراحل ذیل است.

جهت تعیین حوزه مالیاتی و تشکیل پرونده دارایی باید به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نمایند. پیشنهاد می شود به منظور جلوگیری از مشکلات احتمالی، کد پستی دقیق خود را نیز از اداره پست استعلام کنید چرا که در صورت مغایرت آدرس قانونی با کدپستی، برای درخواست کد اقتصادی با مشکل مواجه خواهید شد.

آدرس ثبت نام اینترنتی جهت درخواست کد اقتصادی  عبارت است از Www.Tax.gov.ir

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده دارایی:

 1. اصل و تصویر اساسنامه شرکت،
 2. اصل و تصویر آگهی تاسیس،
 3. اصل و کپی روزنامه رسمی،
 4. اصل و تصویر شرکت نامه
 5. اصل و تصویر تقاضا نامه و یا اظهارنامه ثبت شرکتها،
 6. اصل و تصویر آگهی تغییرات،
 7. اصل و تصویر شناسنامه(صفحه اول) اعضای هیات مدیره،
 8. اصل و تصویر کارت ملی کلیه اعضای هیات مدیره،
 9. تصویر فیش تلفن محل شرکت،
 10. تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه محضری  به نام شرکت،
 11. اصل گواهی امضای صاحبان امضای مجاز تائید شده در دفترخانه اسناد رسمی.
 12. تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت(دفترچه ثبت نام اشخاص حقوقی
 13. اصل فیش واریز دو در هزار مبلغ سرمایه اولیه شرکت در بانک ملی.
 14. اصل و تصویر سند مالکیت(در صورتیکه به نام شرکت باشد.)یا قرارداد اجاره(2 نسخه)

تذکر: در قرارداد اجاره بایستی در قسمت مستاجر مشخصات اشخاص حقوقی درج شده باشد. چنانچه شخص حقیقی به عنوان نماینده شخص حقوقی مبادرت به تنظیم قرارداد نموده، بایستی در متن قرارداد اجاره و یا طی نامه جداگانه ای اعلام گردد.

 1. معرفی نامه کتبی از شرکت به انضمام فهرست حقوق یا گواهی واحد مالیاتی/وکالتنامه به نام شرکت
 2. اصل و تصویر کارت بازرگانی(در صورت دارا بودن)
 3. اصل و تصویر مجوز تاسیس کارگاه یا کارخانه(در صورت دارا بودن
 4.  اصل و تصویر پروانه بهره برداری(در موردن معادن پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج)در صورت دارا بودن

در نظر داشته باشید که حتی در صورت عدم فعالیت شرکت تشکیل پرونده مالیاتی الزامی است و برای اعلام عدم فعالیت و عدم پرداخت مالیات احتیاج به انجام آن می باشد و در غیر اینصورت مشمول جریمه مالیاتی می شوید.

اگر مکان دفتر شرکت به صورت صوری یا غیرواقعی اعلام شده باشد نمی توان تشکیل پرونده داد و برای تشکیل پرونده حتما احتیاج به اجاره نامه و سند مالکیت آن هم به نام شرکت مربوطه می باشد و در واحدهای مالیاتی جهت بررسی واقعی بودن آدرس اعلامی که در روزنامه رسمی شرکت موجود است به بازدید از آن اقدام می شود.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ تیر ۹۵ ، ۱۶:۴۸
مجتبی معینی زاده