حسابداری مالیاتی

خدمات حسابداری ومالیاتی در نیشابور

خدمات حسابداری ومالیاتی در نیشابور

حسابداری مالیاتی

انجام امور حسابداری وخدمات مالیاتی به اشخاص حقوقی وحقیقی در نیشابور

 مطالب مفید برای حسابداران و حسابرسان

1) حسابداری:

EXE & OTHERS

استاندارد حسابداری شماره 1- نحوه ارائه صورتهای مالی

 

استاندارد حسابداری شماره 2- صورت جریان وجوه نقد

 
استاندارد حسابداری شماره 3-  درآمد عملیاتی

 
استاندارد حسابداری شماره 4- ذخایر، دارائیهای احتمالی و بدهیهای احتمالی

 
استاندارد حسابداری شماره 5 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

 
استاندارد حسابداری شماره 6-  گزارش عملکرد مالی

 

 
استاندارد حسابداری شماره 8 - موجودی کالا

 
استاندارد حسابداری شماره 9 - حسابداری پیمانهای بلندمدت

 

استاندارد حسابداری شماره 10- حسابداری کمکهای بلاعوض دولت

 

استاندارد حسابداری شماره 11- دارائیهای ثابت مشهود

 

استاندارد حسابداری شماره 12-افشای اطلاعات اشخاص وابسته

 

استاندارد حسابداری شماره 13-حسابداری مخارج تامین مالی

 

استاندارد حسابداری شماره 14-نحوه ارائه دارائیهای جاری و بدهیهای جاری

 

استاندارد حسابداری شماره 15-حسابداری سرمایه گذاریها

 

استاندارد حسابداری شماره 16- تسعیر ارز

 

استاندارد حسابداری شماره 17- دارائیهای نامشهود‌

 

استاندارد حسابداری 18- صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه گذاری درواحدهای تجاری فرعی

 

استاندارد حسابداری شماره  19- ترکیبهای تجاری‌

 

استاندارد حسابداری شماره  20- حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته

 

استاندارد حسابداری شماره  21- حسابداری اجاره ها

 

استاندارد حسابداری شماره  22- گزارشگری مالی میان دوره ای

 

استاندارد حسابداری شماره  23 - حسابداری مشارکتهای خاص

 

استاندارد حسابداری شماره 24- گزارشگری واحدهای‌ تجاری قبل از بهره ‌برداری‌

 

استاندارد حسابداری شماره 25- گزارشگری بر حسب قسمتهای مختلف

 

استاندارد حسابداری شماره 26- فعالیتهای کشاورزی

 

استاندارد حسابداری شماره 27- طرحهای مزایای بازنشستگی

 

استاندارد حسابداری شماره 28- فعالیتهای بیمه عمومی

 

استاندارد حسابداری شماره 29- فعالیتهای ساخت املاک

 

استاندارد حسابداری شماره 30- سود هر سهم

 

 

استاندارد حسابداری شماره 31- داراییهای غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده

 

 

استاندارد حسابداری شماره 32 - کاهش ارزش دارائیها

 

استاندارد حسابداری شماره 33 -مزایای بازنشستگی کارکنان

 

استانداردهای حسابداری برای موبایل

 

 

پیش نویس استاندارد حسابداری بخش عمومی- شماره 1

   

تحلیل صورتهای مالی(انگلیسی)

 

 
2) حسابرسی:

EXE & OTHERS

استانداردهای حسابرسی

 

 

فرم گزارش حسابرسی مالیاتی ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم

 

 

فرم تائیدیه حسابرسی - حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی

 

 

فرم تائیدیه حسابرسی- تائیدیه بانک

 

 

فرم تائیدیه حسابرسی - درخواست تائیدیه از کارفرما

 

 

فرم تائیدیه حسابرسی- تائیدیه وکیل

 

 

فرم تائیدیه حسابرسی-تائیدیه سهام

 

 

فرم تائیدیه حسابرسی- کالای امانی ما نزد دیگران

 

 

آئین نامه ابلاغی ریاست جمهوری در رابطه با الزام حسابرسی

 

 

دستورالعمل رسیدگی و ارائه گزارش افزایش سرمایه (کامل)

 

 

دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش  حسابرس مستقل و بازرس قانونی

 

 

دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در مورد صورتهای مالی تلفیقی گروه و واحد تجاری اصلی

 

 

دستورالعمل کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

   
3) قوانین مالیـاتی و بخشنامه های مربوطه:

EXE & OTHERS

اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم- 1394   

 

 

دستورالعمل ماده 169 مکرر در خصوص شماره اقتصادی و لزوم درج آن در صورتحسابها       

 

اصلاحیه دستورالعمل ماده 169 مکرر در خصوص معاملات فصلی

 

 

نرم افزار ثبت صورت معاملات(خرید و فروشهای) فصلی  

 

 

نرم افزار اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و  حقوقی

 

 

دریافت کد رهگیری اظهارنامه الکترونیکی

 

 

ضرایب تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات - عملکرد سال 1393 

 

 

ضرایب تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات - عملکرد سال 1392

 

 

ضرایب تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات - عملکرد سال 1391

 

 

ضرایب تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات - عملکرد سال 1390

 

 

ضرایب تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات - عملکرد سال 1389

 

 

ضرایب تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات - عملکرد سال 1388

 

 

ضرایب تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات - عملکرد سال 1387

 

 

قانون بودجه سال 1390 کل کشور و آئین نامه اجرایی بند 78

   

قانون مالیاتهای مستقیم

 

آئین نامه تحریر دفاتر قانونی - ماده 95 ق.م.م.

 

 

سقف مالیات بر درآمد حقوق 1389

 

 

تاکید وزیر دارایی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

 

 

رای شورای عالی مالیاتی در رابطه با قابل قبول بودن جرایم تاخیر بانکی

 

 

بخشنامه در رابطه با درآمدهای کتمان شده- ماده 192 ق.م.م.

 

 

 مدارک مورد نیاز ممیزان مالیاتی جهت بررسی و تعیین مالیات عملکرد

 

 

اصلاح ماده 17 آئین نامه تحریر دفاتر قانونی- رای دیوان عدالت اداری

 

 

آشنایی با صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات

 

 

فرم اعتراض به برگ تشخیص مالیات عملکرد

 

 

فرم اعتراض ماده 251 مکرر

 

 

فرم اعتراض/تقاضای تجدید رسیدگی مالیاتی

   

نرخ مالیات بر ارزش افزوده از  1392/01/01

   
سیستم مکانیزه مالیات بر درآمد حقوق پرسنل                 

 
فرم خلاصه گزارش خرید و فروش(معاملات فصلی)            

 
مصادیق ماده 104 ق.م.م

 

 
معافیت مالیات حقوق در سال 1391                            

 
معافیت مالیات حقوق در سال 1390                            

 
اشخاص مشمول آئین نامه اجرائی تبصره 4 مصوب 1379/06/12    
بخشنامه 28341 مورخ 1385/7/18 سازمان امور مالیاتی در خصوص ابهامات ماده 272 ق.م.م.    
رای دیوان عدالت اداری در خصوص بند یک بخشنامه 28341    
دفترچه ثبت نام مالیاتی اشخاص حقوقی (تشکیل پرونده)    
مدارک لازم برای تشکیل پرونده مالیاتی                         
ابطال بخشنامه 46378 مورخ 1377/09/26 در مورد الزام مودیان به اخذ تائیدیه قبوض    
اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران    
تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی    
موارد مالیاتی مندرج در برنامه پنجم توسعه اجتماعی ـ اقتصادی
   
آئین نامه اجرائی موضوع ماده    219قانون مالیاتهای مستقیم    
نمونه صورتجلسه توافق در اجرای تبصره ۵ ماده ۱۰۰قانون مالیاتهای مستقیم    
تمدید مهلت تسلیم خلاصه معاملات فصلی سه ماهه اول91

   
راهنمای تحریر و تنظیم دفتر مشاغل (درآمد و هزینه)  

 

VIDEO

دستورالعمل معافیت ماده 132 ق.م.م.  

 
ابطال ماده 6 آئین نامه اجرایی افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی

 
دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات

مالیات بر ارزش افزوده:      

قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

 

فهرست عناوین کالاها و خدمات موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده- بخشنامه 1833 سال 1390

 

 
4)قـانون تجــــارت و موضوعات مــــرتبط:

EXE & OTHERS

قانون تجارت

 

 

قانون تجارت- مخصوص موبایل

 

 

روش ثبت و تاسیس شرکتها

 

 
5) مطالب مربوط به قانون بیمه تامیـــــــن اجتماعی:

EXE & OTHERS

قانون تامین اجتماعی  

 
بخشنامه حداقل دستمزد سال 1391  

 
بخشنامه حداقل دستمزد سال 1389  

 

مرجع کامل سوال و جوابهای مرتبط با قانون کار و روابط کاری

 

 

ارسال لیستهای بیمه به سازمان تامین اجتماعی از طریق سیستم وب (اینترنتی)

 

 

وجوه مشمول و غیر مشمول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی

 

 

حداقل دستمزد و سقف بیمه در  سالهای 1391- 1347 

   

بخشنامه 14/5 جدید درآمد

 

 

6) سایر قوانین و مطالب مرتبط:

EXE & OTHERS

قانون محاسبات عمومی

 

 

قانون هدفمند کردن یارانه ها

 

 

قانون بودجه سال 1392

   

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست - های کلی اصل 44 قانون اساسی

 

 

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور

 

قانون شرکتهای تعاونی

   

7) سایر مطالب و مقالات مفید:

EXE & OTHERS

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه  1394-1389  

   

تعرفه حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری

 

 

اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایران

 

 

اشتباهات متداول در تهیه صورتهای مالی شرکتها

 

 

بررسی اجمالی نظام مالیاتی کانادا

 

 

خلاصه آیین نامه قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان

 

 

مسئولیت حسابرسان در قبال تقلب